MontEx
Welding

Naše společnost Vám poskytuje služby v oblasti montážních prací, využívající zkušenosti z výstavby, montáží a svařování na:

  • Dálkových plynovodech různých průměrů potrubí ( DN 100 – DN 1400), včetně nejvyšších provozních tlaků a rozvodných sítí včetně předávacích a regulačních stanic.
  • Dálkových produktovodech (ropovody, etylénovody, technické plyny a jiné) včetně rozvodných sítí a přečerpávacích stanic všech druhů a tlaků.
  • Horkovodech pro zásobování měst a průmyslových aglomerací teplou vodou a párou s přečerpávacími stanicemi a místními rozvody včetně výměníkových stanic a přípojek spotřebitelům.
  • Výstavbách technologických zařízení a rozvodů medií v chemickém a petrochemickém průmyslu včetně nádrží.
  • Montáží, opravách a rekonstrukcí vyhrazených plynových a tlakových zařízení.
  • Speciálních prací na podzemních zásobnících
  • Spolupráci na výrobě plynových filtrů, odlučovačů kapalin, výměníků a chladičů kapalin a plynů, tlakových nádob.
  • Výrobě a montáží ocelových a nerezových konstrukcí
  • Montážích a svařování nerezového potrubí a příslušenství

Naši partneři

Pražská plynárenská Servis Distribuce a.s.

ATR Energy s.r.o.

PIK s.r.o. Přerov

1. SPZ Pardubice s.r.o.

Welding Technology s.r.o.

KovoVít – Bohuslav Vít

Moravský Plynostav a.s.

Promotherm s.r.o.

VAE Controls a.s.

Energostav spol. s r.o.

Works L & W s.r.o.

Naše služby

Naši spolupracovníci disponují bohatou praxí z let minulých na výstavbě a montáží plynovodů a ropovodů nejen na zakázkách v ČR, ale i na zakázkách v Polsku, Španělsku, Kamčatce, Izraeli, vše na plynovodních soustavách i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Svařečské práce – metody 111, 141 – černý, nerez, 135

Potrubářské práce, propoje pod tlakem plynu

Výroba a montáž oplocení plynovodních trasových uzávěrů

Rozvody technických plynů

Montážní práce na OK

Výroba a montáž nerez potrubí a technologií

Chcete se na něco zeptat?

Kontakt